Puisi Bali Anyar Inggih Punika

 

Mikukuhang Sastra lan Basa Bali Masrana Nyurat Puisi Bali Anyar - Suara  Saking BaliPuisi Anyar Bali adalah pembaziran sastera yang mudah, tetapi bahasanya padat. Puisi itu sastera puniki kakomunikasiang boya ja gatra, beberapa sastera madagain lapar napi sane kacingak indik kahuripan, nglimbakang tur najepan hubungi ring sane katerapin.

Sumber : jurnalku.me

 

Unsur puisi:

  1. Winten
  2. Rasa
  3. Nada (tangkep pangawi)
  4. Pabson/Pietke

 

Puisi Manda sayu, merindukan tidur yang lena.

  1. Resipi, wira

Pinih riin sebelum ngwacen harus resepang dumun suksma, wirasan atau unteng pantun sane jagi kawacen. Apakah puisi ini seperti indik ksinatrian, kesedihan, derita atau tiosan waras? Bagi yang tidak tahu pun maksud pantun itu, sinah ngwetuang papacan sane tidak baik dan tidak buruk.

 

 

  1. bunyi, irama

Mereka yang telah menulis puisi kawacen juga harus menjuluki rikalaning ngwacen. Ia juga harus lembut, banban atau keras. Dan suaranya di padang belantara juga didengari oleh Mi Rengang.

 

  1. Semita/Raras, Villaga

Semita/ Raras = tiruan

Wiriga = pergerakan fizikal

Dalam menulis puisi, semitara dan pahlawannya juga dikreditkan dengan suara dan semangat puitis mereka. Puisi Yan Suxman adalah lambang penderitaan, seperti suara suara, kecantikan pahlawan adalah kecantikan kanak-kanak yang menderita. Puisi Yan sampun asapunika sinah prasida papacan kurus, malas dan langenin.

  1. Watzrenkala

Mangda seken tatuek babosan atau unteng pikayun waras sajeroning syair, harus tatasang, juga harus babaosane/papacane majanggelan atau mararian. Juga, ini apabila ngwacen adalah polih mangsengan.

 

Puisi wacen berbunyi manut uger-uger puisi ngwacen!

 

 

cendawan

Tuan Rush

Tuan John Chu

sami menjaga tandruh

Wanda latitud kewuh

Ngruru kekal waras semasa kaweruh

Tuan Rush

panik

Gipih niyuh

Nyujuh ton pasuluh

tidak dapat dihalang

Nappi bergegas

napijuju

Cincin itu dicuri

tak jumpa

Yan semasa raga sutindih

menjadi rahib cendawan

Puyung, mangmung, ngluwung

Doning wantah ida maraga suung

 

Ollie: Tapa

 

 

 

Berdagang harta karun

bila mengaum, peken nyuun sok bek

Pluh pidit tuil mudah alih

tetapi saya akan sentiasa ingat

Tuara nawang mesti ada dedak

 

Manimpuh matedoh Pekan ngadep poh

Roti Manis Mabu Dibati

tetapi hidup dan mati

Matipuh mateoh ngiis poh

Baiknya kamu

lawatan kadandanin baan perdagangan patan

Sujati manis dados katawah

Piscatos

Kanak-kanak itu penuh dengan emosi

Lawatan roda adalah mudah

Mengapa ia sangat menyakitkan?

 

teka jururawat pasar

Gangsar nagih pips Turin ngamb

Roti bakar menjadi Tang Song Xing

Tlat abedik sok kaangkid berniaga

transaction poh plus pidit

Ingat tanda-tanda yang saya boleh ingat

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *