RSS
 

Ngawahan Jeung Aweuhan

18 Jan

Kuring keur ngawahan dina jalan anu mangmang
Sagala rupa kapikir, bari sieun teu bisa ngabecir
Siganamah kudu babalik pikir bari dzikir
Misahkeun aweuhan anu rosa dina hate sangkan make

 
 

Leave a Reply