RSS
 

Kahartos jeung Karaos

09 May
Sholat Jum’at dinten ieu judulna sederhana……Kahartos jeung Karaos. Mung, tina judul anu sederhana ieu aya informasi anu munel keur simkuring…..

Unina kieu….. Islam nyatana teu sakedar kudu kahartos…..Tapi kudu oge karaos rahmat jeung barokahna……

Kiwari loba anu nyoba ngaberdayakeun zakat, infaq, sadaqah jeung sajabana keur sabaraha golongan, misal anu miskin (aos: dhuafa). Hal ieu ngarupakeun upaya pikeun nanjeurkeun Islam sabage “Rahmatan Lil Alamin”……..

Akhirna khotib nekenkeun supaya urang loba mere conto amal anu karasa manfaatna keur dulur sakasur, sasumur, salembur, sagubernur atuh mun tiasa dugi kaluhur…..Cag.

Wallahu Alam Bissawab……

 
 

Tags: ,

Leave a Reply