RSS
 

Sipat jalma dumasar kana rupa-rupa hitutna

24 Nov


Ti warung sapalih:

Sipat jalma dumasar kana rupa-rupa hitutna

Jalma jujur

Jalma nu daek ngaku mun geus hitut

Jalma teu Jujur

Jalma nu hitut tuluy nyalahkeun batur

Jalma belegug

Jalma nu nahan hitut mangjam-jam lilana

Jalma nu berwawasan

Jalma nu apal iraha kuduna hitut

<span class="mceWPmore" style="font-weight: bold; color: #345678;”>Jalma nu Misterius

Jalma nu hitut tapi batur euweuh nu nyahoeun

Jalma nu sok gugup

Jalma nu ujug-ujug nahan hitut mun keur hitut

Jalma nu Percaya Diri

Jalma nu yakin yen hitutna seungit

Jalma nu Sadis

Jalma nu hitut bari dibekep ku leungeun

tuluy dibekepkeun ka irung batur

Jalma nu Isinan

Jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan

Jalma nu Strategic

Lamun hitut sok bari seuri ngagak-gak meh nutupan sora hitutna

Jalma nu Bodo

Lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagantian hitutna nu kaluar

Jalma nu Pedit

Lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada

tit..tit..tit…

Jalma nu Sombong

Jalma nu sok ngambeuan hitutna sorangan

Jalma nu ramah

Jalma nu sok resep ngambeuan hitut batur

Jalma nu tara gaul

Mun hitut sok bari nyumput

Jalma nu Sakti

Mun hitut bari make tanaga dalem

Jalma nu pinter

Jalma nu bisa nyirian hitut batur

Jalma nu sial

Mun hitut kaluar jeung bukur-bukurna……….

 
 

Tags: ,

Leave a Reply